1. Home
  2. Docs
  3. TQN Suryalaya
  4. Salat Sunat
  5. Lidaf’il Bala

Lidaf’il Bala

Shalat sunah Lidaf’il Bala pada hari Rabu terakhir bulan Shafar pada tahun ini dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021 M / 29 Shafar 1442 H. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Guru Mursyid TQN Pontren Suryalaya Syekh KH. Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad ra. dan Syekh KH. Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin ra. Beliau selalu melaksanakan pada pagi hari setelah shalat Isyraq, Isti’adzah dan Istikharah, disunahkan berjamaah. Beliau melaksanakan sebanyak 2 rakaat 1 kali salam, akan tetapi juga melaksanakan sebagaimana yang ada dalam kitab Jawahirul Khomsi halaman 51-52 Beliau melaksanakan sebanyak 4 rakaat 2 kali salam.

Nitanya:
Ushalli sunnatan lidaf’il balâ-i rak’ataini lillahi ta’âlâ.

Setiap rakaat ba’da fatihah membaca:
– Surat al-Kautsar 17 kali,
– Surat al-Ikhlas 5 kali,
– Surat al-Falaq dan an-Nas masing-masing 1 kali.

Sebelum melaksanakan shalat membaca istighfar:
Astaghfirullahal ‘azhîmal ladzî lâ iläha illâ huwal hayyul qayyûm, wa atûbu ilaihi taubata ‘abdi zhâlimin lä yamliku linafsihi, dharrân walâ naf’ân walâ mautan walâ hayâtan walâ nusyûrân.

(Saya memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung yang tidak ada Tuhan selain Dia Yang Hidup Kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Saya mohon taubat selaku seorang hamba yang penuh kedzaliman, yang tidak memiliki terhadap dirinya sendiri baik mudarat dan manfaatnya, mati dan hidupnya maupun bangkitnya nanti.

Do’a setelah shalat Lidaf’il Bala:
Bismillâhirrahmânirrahîm, yâ syadîdal quwâ wayâ syadîdal mihâl, Allâhumma inni a’ûdzubika bikalimâtikat tammâti kullihâ minar rîhil ahmari wa minaddâ-il akbari fînnafsi waddami wallahmi wal’uzhmi waljulûdi wal’urûqi subhânaka idzâ qadhaita amran ayyaqûla lahû kun fayakûn, Allâhu Akbar Allâhu Akbar Allâhu Akbar birahmatika yâ arhamar râhimîn.

How can we help?