Browsing Kategori: "Tarekat"

Tarekat

Talqin Alat Untuk Wushul kepada Allah

Dalam kitab Sirrul Asrar wa Madzharul Anwar fima Yahtaju ilaihil Abrar menggambarkan mengenai makna wushul ila Allah (sampai pada Allah).

Kekuatan Dzikir, Khataman dan Manaqiban

Dua belas tahun Rasulullah Saw menguatkan tauhid hanya dengan kalimat laa ilaaha illallah. Sayyidina Bilal pun kuat menerima ujian dengan dzikir tersebut.